Communicatie is meer dan alleen een folder: communicatie is een inspiratiebron of trigger voor gedrag, houding en energie.

  Communicatie is meer dan alleen een folder: communicatie is een inspiratiebron of trigger voor gedrag, houding en energie.

   projecten van c

  DE STAAT VAN INNOVATIE

  Rijksvastgoedbedrijf

  Met de ambitie om het rijksvastgoed te verduurzamen, ontstond de vraag naar de staat van innovatie. Collega’s nomineerden ruim 30 innovaties, van technologie tot samenwerkingsvorm of procesverbetering voor de Innovatieprijs 2018.

  De Innovatieprijs is bedoeld om bestaande innovaties zichtbaar te maken, het belang van innovatie te onderstrepen en innovatief gedrag in de toekomst te stimuleren. Innoveren betekent dat je verder kijkt dan je eigen werkzaamheden, gewoonten, tradities en ervaringen. Het betekent durven, proberen en doen.

  SPELENDERWIJS LEREN SAMENWERKEN

  Rijkswaterstaat, Mourik & Besix

  Goed samenwerken lijkt een open deur, maar is moeilijker dan je denkt. Spelenderwijs activeerden we projectleiders om zelf aan de slag te gaan met de vraag wat samenwerking voor hen betekent.

  De aanbesteding en renovatie van de Nijkerkerbrug is gerealiseerd op basis van een nieuwe visie op samenwerking. Een goede samenwerking is voor elk team anders. De geleerde lessen zijn daarom niet alleen gedeeld in de vorm van een speels boekje, maar ook vertaald naar een kaartspel. Zo kun je zelf ontdekken wat goede samenwerking voor jou, en voor je (project)team betekent.

  KUNSTEXPOSITIE VERANDERPROGRAMMA 

  Inspectie voor de gezondheidszorg

  Ter afsluiting van een meerjarig veranderprogramma, bestaande uit tien projecten, hebben we de behaalde resultaten en geleerde lessen gevisualiseerd in tien kunstwerken.

  Elk kunstwerk was uniek voor het project, de intentie van de projectleider, de kunstenaar (in lijn met of juist lijnrecht tegenover de intentie van de opdrachtgever) en de interpretatie van de kijker. Op deze manier stelden we het gedrag en de houding centraal: wat doet kunst, gedrag en verandering met jou?

  VIRTUAL REALITY RONDLEIDING VOL INNOVATIES

  Rijksvastgoedbedrijf

  In de testomgeving worden verschillende innovaties onderzocht. Deze innovaties zijn niet altijd met het blote oog zichtbaar. Bovendien kunnen ze niet zomaar worden meegenomen ter illustratie op een andere locatie.

  Met een virtuele rondleiding door de testomgeving kan de kijker zelf ervaren hoe de verschillende innovaties werken en in welke mate ze geschikt zijn voor de implementatie op andere locaties. Van script en regie, tot concept en idee: met een scrum aanpak hebben we een interactief communicatiemiddel ontwikkeld om de innovaties op een innovatieve manier te laten zien.

  CAMPAGNEWEEK FLEXWERKEN

  Inspectie voor de gezondheidszorg

  Met de verhuizing naar een nieuwe locatie introduceerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg ‘Het Nieuwe Werken’. Dat betekende nieuwe afspraken en faciliteiten, maar ook het einde van vaste werkplekken.

  De campagne ging over het gesprek met elkaar voeren, reflecteren op het eigen gedrag, weerstand bespreekbaar maken en successen vieren. Flexwerken gaat in wezen namelijk over samenwerken: hoe doe je dat en hoe spreek je elkaar aan op gemaakte afspraken?

  CO-CREATIE SESSIE MET DE MARKT

  Rijksvastgoedbedrijf, Kantoor vol energie

  Om de samenwerking tussen de overheid en de markt te optimaliseren, ging het Rijksvastgoedbedrijf het gesprek aan met verschillende partijen uit de bouwsector.

  In een creatieve sessie ‘speelden’ we letterlijk met onze ideeën over de uitdagingen en valkuilen van co-creatie. Zo bouwen we, met de LEGO ® Serious Play ® methode, aan een structurele basis voor samenwerking, waarin iedereen zijn kwaliteiten kan benutten.

   projecten van c

  DE STAAT VAN INNOVATIE

  Rijksvastgoedbedrijf

  Met de ambitie om het rijksvastgoed te verduurzamen, ontstond de vraag naar de staat van innovatie. Collega’s nomineerden ruim 30 innovaties, van technologie tot samenwerkingsvorm of procesverbetering voor de Innovatieprijs 2018.

  De Innovatieprijs is bedoeld om bestaande innovaties zichtbaar te maken, het belang van innovatie te onderstrepen en innovatief gedrag in de toekomst te stimuleren. Innoveren betekent dat je verder kijkt dan je eigen werkzaamheden, gewoonten, tradities en ervaringen. Het betekent durven, proberen en doen.

  SPELENDERWIJS LEREN SAMENWERKEN

  Rijkswaterstaat, Mourik & Besix

  Goed samenwerken lijkt een open deur, maar is moeilijker dan je denkt. Spelenderwijs activeerden we projectleiders om zelf aan de slag te gaan met de vraag wat samenwerking voor hen betekent.

  De aanbesteding en renovatie van de Nijkerkerbrug is gerealiseerd op basis van een nieuwe visie op samenwerking. Een goede samenwerking is voor elk team anders. De geleerde lessen zijn daarom niet alleen gedeeld in de vorm van een speels boekje, maar ook vertaald naar een kaartspel. Zo kun je zelf ontdekken wat goede samenwerking voor jou, en voor je (project)team betekent.

  KUNSTEXPOSITIE VERANDERPROGRAMMA

  Inspectie voor de gezondheidszorg

  Ter afsluiting van een meerjarig veranderprogramma, bestaande uit tien projecten, hebben we de behaalde resultaten en geleerde lessen gevisualiseerd in tien kunstwerken.

  Elk kunstwerk was uniek voor het project, de intentie van de projectleider, de kunstenaar (in lijn met of juist lijnrecht tegenover de intentie van de opdrachtgever) en de interpretatie van de kijker. Op deze manier stelden we het gedrag en de houding centraal: wat doet kunst, gedrag en verandering met jou?

  VIRTUAL REALITY RONDLEIDING VOL INNOVATIES

  Rijksvastgoedbedrijf

  In de testomgeving worden verschillende innovaties onderzocht. Deze innovaties zijn niet altijd met het blote oog zichtbaar. Bovendien kunnen ze niet zomaar worden meegenomen ter illustratie op een andere locatie.

  Met een virtuele rondleiding door de testomgeving kan de kijker zelf ervaren hoe de verschillende innovaties werken en in welke mate ze geschikt zijn voor de implementatie op andere locaties. Van script en regie, tot concept en idee: met een scrum aanpak hebben we een interactief communicatiemiddel ontwikkeld om de innovaties op een innovatieve manier te laten zien.

  CAMPAGNEWEEK FLEXWERKEN

  Inspectie voor de gezondheidszorg

  Met de verhuizing naar een nieuwe locatie introduceerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg ‘Het Nieuwe Werken’. Dat betekende nieuwe afspraken en faciliteiten, maar ook het einde van vaste werkplekken.

  De campagne ging over het gesprek met elkaar voeren, reflecteren op het eigen gedrag, weerstand bespreekbaar maken en successen vieren. Flexwerken gaat in wezen namelijk over samenwerken: hoe doe je dat en hoe spreek je elkaar aan op gemaakte afspraken?

  CO-CREATIE SESSIE MET DE MARKT

  Rijksvastgoedbedrijf, Kantoor vol energie

  Om de samenwerking tussen de overheid en de markt te optimaliseren, ging het Rijksvastgoedbedrijf het gesprek aan met verschillende partijen uit de bouwsector.

  In een creatieve sessie ‘speelden’ we letterlijk met onze ideeën over de uitdagingen en valkuilen van co-creatie. Zo bouwen we, met de LEGO ® Serious Play ® methode, aan een structurele basis voor samenwerking, waarin iedereen zijn kwaliteiten kan benutten.

   opdrachtgevers van c

   opdrachtgevers

   ervaringen met c

  Veranderen is moeilijk. Je moet je bewust worden van je bestaande overtuigingen en wat die betekenen voor je gedrag. Je moet die overtuigingen durven loslaten en je openstellen voor nieuwe inzichten. Wat fijn als iemand je dan helpt met andere ogen te kijken en plezier te hebben in de ruimte die het je geeft. Het was een groot genoegen om met Cherique samen te werken. Haar creativiteit en out-of-the-box denken heeft ons geholpen duurzaam te veranderen.

  Walther Verhoeven

  Hoofd Communicatie, Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd

  BEZOEK

  Kromme Nieuwegracht 3-5

  Ruimte 2.9 

  3512 HC Utrecht